Nyheder

Kære Patienter

Klinikken er pr 1.okt. 2021 overdraget til nye ejere. Personalet og Ursula Brøndum fortsætter, mens Lise Dyhr går på pension. Lise vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle for behageligt samvær gennem de mange år i klinikken. og ønsker alt godt fremover.

BEMÆRK AT KLINIKKEN HOLDER LUKKET FRA D.20.9-30.9, DA VI SKAL ISTANDSÆTTE LOKALERNE. VED BEHOV FOR LÆGEHJÆLP I DENNE PERIODE HENVISES

UGE 38 til lægerne Tine Sonne Holm tlf 43542160, Mette Heerfordt og Solveig Roug tlf 43731141 og Khalifa Musawi tlf 43731010

UGE 39 ( d. 1.okt) til lægerne Ege Schultz 43738383, Jakub Galazka tlf 2711614227116142 og læge Henrik Ravn tlf 437311166

Klinikkens forholdsregler for at forebygge smitte med Coronavirus (COVID 19) pr 23.6.2021

Coronavirus udgør stadig en helbredsrisiko, men i takt med at flere er vaccinerede er risikoen mindre. Vi har derfor fundet det forsvarligt at svække på nogle af vore restriktioner. Det betyder, at vor dør ikke mere er låst - hvilket vi er meget glade for. Vi vil dog stadig bede jer om at overholde myndighedernes retningslinier om afstand og at undlade fysisk kontakt til klinikken, såfremt du har feber og eller luftvejssymptomer og eller har været udsat for smitte. Du skal stadig bære mundbind i klinikken og spritte dine hænder af. Og så vidt mulig sidde i venteværelse og ikke berøre genstande unødigt. Da vore pladsforhold er lidt trange, kan du risikere at blive bedt om at vente udenfor klinikken til det bliver din tur, såfremt vi ikke har mulighed for at overholde afstandskrav.

Vi kan stadig lave aftaler om en konsultation på video, så du undgår at møde op. Videokonsultationer forudsætter, at du har den seneste version af “MinLaege” appen og NemID/digital signatur. Læs nærmere herom på https://minlaegeapp.dk. Muligheden for telefonkonsultation eksisterer desværre ikke mere

Ring eller skriv til os via vor hjemmeside/min lage app´ en. Ved AKUT og uopsætteligt behov for lægekontakt, kan vi kontaktes på tlf 40158809 alle hverdage mellem 8 og 16, dog ikke onsdag mellem 8 og 14, hvor vi henviser til kollega, hvis nr. vil fremgå af vor telefonsvarer på det ordinære nummer: 43731030. Øvrige tidspunkter til akut telefon 1813 og eller 112.

Forholdsreglerne kan også betyde, at vi må henvise patienter vi normalt plejer at se, som kunne have en Coronarelateret sygdom til videre undersøgelse på hospitalet.

Vi har genoptaget aftenkonsultation om onsdagen.

Til sidst: Vore forholdsregler betyder IKKE, at du skal holde dig tilbage for at kontakte klinikken. Helbreddet påvirkes af andre sygdomme end Covid 19 virus og vi finder sammen en løsning som gør at du kan blive behandlet og vurderet.

Vi beklager ulejligheden

Coronavirus smitter ved dråbesmitte fra host og evt tale. Den kan også smitte indirekte ved, at man berører en inficeret genstand og klør sig i øjne, næse eller mund. Så hygiejne er vigtig og holde afstand, især, hvis du har symptomer fra luftveje. Har du spørgsmål vedrørende Corona kan du læse videre på www.coronasmitte.dk. Se også Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor der er generelle oplysninger på forskellige fremmedsprog (www.sundhedsstyrelsen/da/corona)

Med venlig hilsen 

Lægerne Ursula Brøndum og Lise Dyhr, sygeplejerske Connie Rostrup og sekretær Lonni Mortensen