Praktisk info: Pga coronasituationen vil vi opfordre alle der har tid på klinikken, til at anvende mundbind.

Lægernes telefontid
Én af lægerne træffes alle hverdage ml. kl. 8.00 og 9.00 på tlf. 43731030 vedrørende akut tidsbestilling, svar på prøver og andre lægelige spørgsmål.

Kontakt til klinikken
Kan for øjeblikket kun ske telefonisk eller via vores hjemmeside

Klinikken er pr. 25.10.2018 akkrediteret  efter den danske kvalitetsmodel.

Tidsbestilling og receptfornyelse
Du skal altid bestille tid til en konsultation.
Tidsbestilling og receptfornyelse foretages dagligt hos sekretæren pr. telefon fra kl. 9.00 til 12.00 i telefontiden

Ved akut og uopsættelig behov for lægehjælp hver dage mellem kl. 8 og 16 tlf.:  40158809. Øvrige tidspunkter til akutlf 1813

Ved akut opstået livstruende sygdom 112

Man kan påregne en vis ventetid til almindelige konsultationer ( se venligst aktuelt). Vi forsøger at prioritere, således at patienter med størst behov har kortest ventetid. Bliver du forhindret i at komme til aftalt tid, sætter vi pris på, at du melder afbud, således at andre patienter kan drage nytte af tiden.

Vi holder frokostpause samt konference ml. kl.12.30-13.30

Konsultationstider 
Alle hverdage 9.00 – 15.00

Fredag kl. 9.00 – 12.00 indtil kl. 16 kan der evt henvises til vagtordning på telefonsvarer.
Efter kl. 16.00 og i week-enden henvises ved akut opstået sygdom til lægevagten på tlf. 1813

Hjemmesiden
Klinikken har en hjemmeside; wwww.43731030.dk

Du kan via denne stille afgrænsede spørgsmål til lægen eller sygeplejersken samt få svar på prøver.
Der er endvidere mulighed for at forny din faste medicin tidligst 3 uger før recepten udløber. Tidsbestilling er suspenderet grundet den aktuelle situation med risiko for coronasmitte. Oprettelse som bruger på vores selvbetjeningsportal sker ved at trykke på knappen “selvbetjening”.
Vi tilstræber at besvare E-konsultationer dagligt, der kan dog gå op til 5 dage.

Ferieperioder samt henvisning til anden læge, kan også ses på hjemmesiden, oplysninger om priser på vacccinationer mm.

Ved akut behov for lægehjælp
Ved behov for akut lægehjælp, henvises efter kl. 12.00 til vort eget eller vagthavende kollega’s akutnr. Efter kl. 16.00 og i week-enden henvises til Lægevagten på tlf. 1813

Information til patienter og pårørende om nyt tolkegebyr

(version 4 december 2019)

En lovændring pr. 1. juli 2018 betyder, at borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark, skal betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet. Det er lægen, som vurderer, om der er behov for tolk. Det er regionerne, der opkræver gebyre

Gebyret for tolkebistand er sat til

  • 334 kr. ved konsultation i lægepraksis og ambulatorium (191 kr. v. brug af videotolk)
  • 1.675 kr. ved indlæggelse på hospital (957 kr. ved brug af videotolk).

Der er undtagelser. Det vil sige, at der kan være tilfælde, hvor der ikke vil blive sendt en regning, eksempelvis er konsultationer med børn fritaget for gebyr (se punkt 1-3 senere på siden).

Vi skal med det samme sige, at vi synes at loven er meget uheldig – for dig som patient og for os som lægeklinik. Og vi skal gøre vort til, at mindske evt. uheldige konsekvenser af loven. Såfremt, du finder, at du tilhører en af nedennævnte grupper, er du velkommen til at kontakte os, ligesom vi vil være opmærksomme herpå. Du og dine pårørende kan finde yderligere oplysninger på forskellige sprog på hjemmesiden:

https://www.sundhed.dk/content/cms/78/109178_information-om-tolkegebyr.pdf

Her findes også oplysninger om klagemuligheder:

Se her oversigt over borgere, som ifølge lovteksten ikke vil få opkrævet tolkegebyr, selv om de har haft adresse i Danmark i mere end 3 år:

  • Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber.
  • Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre.
  • Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand.

Der opkræves heller ikke gebyr fra individer fra det tyske mindretal, Færøerne eller Grønland.

Mvh hilsen

Lægerne Ursula Brøndum og Lise

Husk altid dit sundhedskort

Attester og vaccinationer
Ved udfærdigelse af kørekortsattest medbringes, briller, hvis man bruger dette samt synsstyrke (kan oplyses hvor du sidst har købt briller eller hos din øjenlæge).
Hvis du bruger kontaktlincer medbring da væske til at lægge dem i, da der skal laves synstest med og uden lincer.

Der betales kontant med lige penge eller med mobilepay for både attester samt vaccinationer, da vi ikke har dankortautomat.

Sådan passer vi på dine helbredsdata:

Her nogle få ord omkring klinikkens håndtering af jeres helbredsdata m.m.

Det ligger os meget på sinde at uvedkommende ikke får adgang til oplysninger om dit helbred. Vi har i den forbindelse også forholdt os til den nye persondataforordning, som træder i kraft pr.25.5.2018. Vi forsøger at leve op til dens forskrifter med støtte fra vor faglige organisation, som igen har konfereret med et anset advokatfirma. Du er også altid velkommen til at kontakte os for nærmere oplysning.

Da vi ikke altid har mulighed for at skaffe tolk ved behov, kan vi være nødsaget til at inddrage pårørende/andre med tæt tilknytning til dig. Det skal vi iflg. lovgivningen notere i journalen. I vil derfor evt. blive spurgt, om navn og kontakt oplysninger på personer, som vi kan videregive helbreds oplysninger til og hvilke fremmedsprog en evt. rekvireret tolk skal kunne beherske.